Unifikasiya olunmuş komunikasiyalar (ing. Unified communications, UC) – gerçək zamanda baş verən xidmətlərin inteqrasiyası texnologiyasıdır, məsələn: ani ismarıclar (chat), yerində olmaq (presence), telefoniya (IP- telefoniya da daxil olmaqla), video konfrans, sənədlər üzərində birgə işləmək imkanı,çağrıların idarə olunması və unifikasiya olunmuş poçt sistemləri ilə  nitqin tanınması (səs poçtu,elektron poçt, SMS və faks).

Cisco Unified Communications sistemləri sayəsində IP- telefoniya məsələləri Internet vasitəsilə və lokal şəbəkələr daxilində effektiv şəkildə  həll olunur. Bu sadəcə səs və görüntülərin ötürülməsi deyil həm də IP-kommunikasiyaların təşkil olunmasına imkan yaradır, hansının ki sayəsində şəxslərin grup halında təmasa keçmələri mümkün olur. Cisco Systems şirkətinin həlli olan və  Internetdə işləməsi  dəqiqliklə işlənilib hazırlanmış  IP- telefoniya - ən yaxşı ideyaların bir araya gətirilməsidir,hansının ki sayəsində etibarlırabitə və informasiyanın təhlükəsiz ötürülməsi mümkündür.

  • Cisco Unified Communications:
  • IP- telefoniya
  • Ani ismarıc (chat)
  • Yerində olmaq haqqında informasiya (presence)
  • videokonfrans
  • sənədlər üzərində birgə işləmək imkanı
  • çağrıların idarə olunması və unifikasiya olunmuş poçt sistemləri ilə nitqin tanınması (səs   poçtu,elektron poçt, SMS və faks)